Enneagram


VLINDER BACH BLOESEM THERAPIE EINDHOVEN
ENNEAGRAM COACHING EINDHOVEN

 

Het Enneagram is een eeuwenoud psychologisch model dat in het Grieks letterlijk 'negen' (ennea) en 'punt' (gamma) betekent. Het is een dynamische cirkel die negen persoonlijkheidstypes en hun onderlinge interacties beschrijft. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes geeft, maar ook beperkingen met zich meebrengt; negen verschillende patronen van denken, voelen en handelen. Het is een levend model, want in de negenpuntige ster zijn de punten 3-9-6 door een gelijkzijdige driehoek d.m.v. pijlen met elkaar verbonden. De overige punten 1-4-2-8-5-7 vormen door de pijlen een hexagoon. Het is niet helemaal duidelijk waar het Enneagram precies vandaan komt. Er wordt aangenomen dat het een paar duizend jaar geleden is ontstaan in het Midden-Oosten. De inzichten werden mondeling van generatie op generatie overgedragen. Bekend is in ieder geval dat het al eeuwen gebruikt wordt door spirituele scholen in een religieuze context voor spirituele ontwikkeling. Tegenwoordig bewijst het Enneagram zijn waarde ook op gebieden als psychologie, bedrijfsleven, relaties en opvoeding.

Wanneer iemand kennismaakt met de negen basispersoonlijkheden, zal hij aanvankelijk in elk getal wel iets van zichzelf terugvinden. De negen types kunnen gezien worden als negen gloeilampjes. Alle lampjes branden, alleen één brandt er het felst. Dat is het basistype.

Een basistype ontstaat al op hele jonge leeftijd. Vanaf de geboorte begint ieder mens geestelijke gedachten, gebeurtenissen en gevoelens op te merken. Deze onbewuste gevoelens en gedachten gaan alle kanten uit. De ratio werkt nog niet en om met de werkelijkheid om te kunnen gaan, kiest iedereen onbewust voor een eigen overlevingsstrategie. Ter bescherming bouwt men allerlei mechanismen om de kernkwaliteiten heen. Zo begint elk mens met een aangeleerde persoonlijkheid op te bouwen naarmate hij ouder wordt, beginnen door opvoeders en de maatschappij bijgebrachte waarden, beperkingen en schuldgevoelens door te dringen. Idealen worden verinnerlijkt en vermijdingsstrategieen toegepast om vervelende gevoelens niet (meer) te ervaren. Overtuigingen stapelen zich op overtuigingen. Zo worden vaste patronen ontwikkeld wanneer iemand merkt dat deze voor hem werken. Wanneer iemand b.v. in de gaten krijgt dat het loont om sterk te zijn, kiest hij een andere strategie dan een kind dat merkt dat het de liefde van zijn verzorgers krijgt door aardig te zijn. Men ontwikkelt bewust een strategie die op de aangeboren mogelijkheden is gebaseerd en die ook sterk beinvloed wordt door de genen, de opvoeding en de cultuur. Tegen de tijd dat iemand volwassen is, is hij er bedreven in geworden zijn angsten, behoeften en verlangens te verbergen. Hij heeft er een gewoonte van gemaakt zichzelf te beschermen. Problemen kunnen ontstaan wanneer iemand tegenover zichzelf doet alsof hij niet is zoals hij is. Het moment dat je je bewust wordt waarom je de dingen doet zoals je doet, is het begin van een boeiend transformatieproces. Het Enneagram is daarbij een waardevol en trefzeker hulpmiddel, omdat het doordringt tot het niveau van de - veelal onbewuste - mentale en emotionele drijfveren. Drijfveren die iemand diep van binnenuit aansturen om de dingen te doen die hij doet. Iedere mens wordt gedreven door een bepaalde kernmotivatie. Daarvan zijn er negen hoofdgroepen die tevens de negen basistypes vormen waaruit het Enneagram is opgebouwd:

 
  1. De Perfectionist  wil goed zijn en de dingen verbeteren
  2. De Helper  wil geliefd zijn of worden
  3. De Presteerder  (ook wel succesvolle werker genoemd) wil zich waardevol en geaccepteerd voelen
  4. De Individualist  (ook wel romanticus genoemd) wil begrijpen wie hij is en zichzelf uitdrukken
  5. De Waarnemer  (ook wel observator genoemd) wil de wereld om zich heen begrijpen en competent zijn
  6. De Loyalist  wil zekerheid en veiligheid
  7. De Optimist  (ook wel levensgenieter genoemd) wil blij, gelukkig en tevreden zijn
  8. De Leider (ook wel baas genoemd) wil zichzelf beschermen door sterk en vol zelfvertrouwen te zijn
  9. De Bemiddelaar  wil in eenheid en harmonie met anderen leven

Daarnaast kun je globaal spreken van drie vormen van bewustzijn: fysiek, emotioneel en mentaal (buik, gevoel en hoofd). We hebben allemaal toegang tot alle drie maar als een resultaat van onze eigen persoonlijkheid hebben we hierbij wel een voorkeur voor een van die drie. De negen persoonlijkheidstypen worden verdeeld in deze drie groepen, ook wel de 'centra' genoemd. Elk mens heeft in een van de drie centra zijn zwaartepunt. In het centrum dat iemand het meest ontwikkeld heeft ligt zijn sterke kant en tegelijkertijd ook zijn valkuil. Wanneer een van de drie centra overheerst, wordt de harmonie verbroken. De 5, 6  en 7 zijn de 'hoofdtypes'. De 2, 3 en 4 zijn de 'harttypes', de 1, 8 en 9 zijn de 'buiktypes'.

U zult begrijpen dat het Enneagram dus heel veel kan zeggen over uw persoonlijkheid, hoe u zich ontwikkeld heeft vanaf uw prille jeugd en staat waar u nu staat. Wilt u meer inzicht gaan krijgen in uw eigen patronen en daar ook verandering in aan willen brengen, wil ik u daar graag bij helpen, eventueel in combinatie met de Bach Bloesem therapie, die een nuttig hulpmiddel hierbij kan zijn in uw proces van 'transformatie'. 

Het is zomaar mogelijk dat je persoonlijkheidstype hierdoor verandert, daar heb ik zelf ervaring mee! Doordat ik de trauma's los heb kunnen laten, is er een hele andere persoonlijkheid tevoorschijn gekomen. Een erg boeiend proces....Naast de Bach Bloesem therapie heeft het Enneagram mij dus veel inzicht gegeven en een belangrijke ondersteuning geboden in mijn persoonlijke transformatieproces: ik mag eindelijk van mezelf zijn wie ik nu ben.... volledig authentiek!

Mocht u voor Enneagram Coaching kiezen, is het aan te raden om daarnaast ook de Bach Bloesem Therapie te volgen. Dit is niet veel duurder en geeft u een hele belangrijke ondersteuning om datgene wat u bij uzelf tegenkomt, gelijk op te ruimen, dus niet alleen mentaal maar ook emotioneel. Binnenkort rond ik deze studie af en ga ik ook als Enneagram Coach aan de slag.


Bron: "de kernkwaliteiten van het Enneagram" van Daniel Ofman en Rita van der Weck
Share our website