Remedies

 
VLINDER BACH BLOESEM THERAPIE EINDHOVEN
ENNEAGRAM COACHING EINDHOVEN

 
 
DR. BACH HEEFT 38 REMEDIES ONTDEKT DIE ONDERVERDEELD KUNNEN WORDEN IN 7 GROEPEN: 

1. Angst (Rock Rose, Mimulus, Cherry Plum, Aspen en Red Chestnut)
2. Onzekerheid (Cerato, Scleranthus, Gentian, Gorse, Hornbeam en Wild Oat)
3. Onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden (Clematis, Honeysuckle, Wild Rose, Olive,
    White Chestnut, Mustard, Chestnut Bud)
4. Eenzaamheid (Water Violet, Impatiens, Heather)
5. Overgevoeligheid voor invloeden en denkbeelden (Agrimony, Centaury, Walnut, Holly)
6. Moedeloosheid en wanhoop (Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak, Crab Apple)
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen (Chicory, Vervain, Vine, Beech, Rock Water) 
 
DE BACH BLOESEM REMEDIES IN EEN NOTEDOP EN OP ALFABETISCHE VOLGORDE: 
 
AGRIMONY voor psychische kwellingen die worden verborgen achter een glimlach
ASPEN voor angsten van onbekende oorsprong
BEECH bij onverdraagzaamheid t.o.v. anderen, hun gedrag en hun meningen
CENTAURY voor willige knechten die het moeilijk vinden om 'nee' te zeggen
CERATO voor degenen die hun eigen oordeel niet vertrouwen
CHERRY PLUM voor verlies van zelfbeheersing en de angst om zichzelf of anderen iets aan te doen/kwaad te doen (zit ook in het composiet Rescue Remedy)
CHESTNUD BUD voor telkens terugkerende fouten en het onvermogen om van ervaringen te leren
CHICORY voor zelfzuchtige, bezitterige en claimende liefde
CLEMATIS bij dagdromen en meer in een geidealiseerde toekomst dan in het alledaagse nu te leven (zit ook in het composiet Rescue Remedy)
CRAB APPLE bij afkeer van het eigen uiterlijk of gedrag, voor het reinigen van lichaam en geest
ELM bij een crisis in het zelfvertrouwen die wordt veroorzaakt doordat men te veel verantwoordelijkheid op zich  neemt
GENTIAN bij ontmoediging en wanhoop die wordt veroorzaakt door een tegenslag
GORSE bij onterechte hopeloosheidgevoelens, wanhoop en defaitisme (o.a. tijdens en na een ernstige ziekte)
HEATHER voor mensen die geobsedeerd zijn door zichzelf en die voortdurend over zichzelf praten en daar een gehoor voor nodig hebben
HOLLY bij negatieve gevoelens t.o.v. anderen zoals haat, jaloezie, argwaan, wrok etc.
HONEYSUCKLE voor mensen die in het verleden leven
HORNBEAM bij al vermoeid raken bij de gedachte aan de taken die er liggen (maandagochtend gevoel)
IMPATIENS bij ongeduld (zit ook in het composiet Rescue Remedy)
LARCH bij gebrek aan vertrouwen in zichzelf  (dit staat pogingen om succes te hebben in de weg) 
MIMILUS bij alledaagse angsten van bekende oorsprong, ook voor verlegenheid en bedeesdheid
MUSTARD bij depressies die ineens op kunnen komen en weer verdwijnen als sneeuw onder de zon, zonder hiervoor een oorzaak aan te kunnen wijzen
OAK voor sterke mensen, die voorbij de grenzen van hun krachten doorworstelen
OLIVE voor (ernstige) vermoeidheid na grote inspanningen (burn-out)
PINE bij (onterecht) schuldgevoel en de neiging zichzelf van alles wat er misgaat de schuld te geven
RED CHESTNUT bij de angst dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren met mensen van wie men houdt 
ROCK ROSE bij schrik, paniek en extreme angst (zit ook in het composiet Rescue Remedy)
ROCK WATER bij extreme zelfbeheersing en afwezigheid van iedere souplesse (starheid) en zichzelf als voorbeeld ziend
SCLERANTHUS bij het niet kunnen kiezen tussen verschillende mogelijkheden
STAR OF BETHLEHEM bij shock en verdriet waarvan verlies de oorzaak is (ook bij trauma's van heel lang geleden, zit ook in het composiet Rescue Remedy)
SWEET CHESTNUT bij uiterste wanhoop, waarbij alles onuitsprekelijk zwaarmoedig lijkt en er geen uitweg meer lijkt te zijn
VERVAIN bij overenthousiasme voor een bepaald doel (en anderen daarin mee willen trekken)
VINE voor dominante mensen die anderen met een ijzeren vuist willen regeren
WALNUT bij weerstand tegen verandering en invloeden van buitenaf
WATER VIOLET voor teruggetrokken mensen (individualisten) die daardoor trots en afstandelijk kunnen lijken
WHITE CHESTNUT voor voortdurende, zich herhalende, malende en zorgelijke gedachten (grammofoonplaat)
WILD OAT bij onzekerheid over je eigen levensdoel (door teveel mogelijkheden)
WILD ROSE bij apathie en een te gemakkelijk aanvaarden van alles wat er gebeurt
WILLOW bij zelfmedelijden, wrok en het anderen de schuld geven (zelf geen eigen verantwoordelijkheid willen nemen) en:

RESCUE REMEDY, een mengsel van de remedies Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose en Star of Bethlehem (ook wel de eerstehulp remedie genoemd). Wordt gebruikt  bij de onmiddellijke gevolgen van crisis, shock, noodsituaties, extreme stress, zenuwcrisis, hyperventilatie, paniekaanvallen, examenvrees etc. 
Share our website